Thầy Phạm Mạnh Hải, TS, Trưởng Bộ môn MT&NLTT tọa đàm: An toàn điện trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao

Chi tiết buổi tọa đàm của thầy trên sóng VTV2: Năng lượng và cuộc sống các bạn theo dõi ở link này nhé:

https://vtv.vn/video/nang-luong-va-cuoc-song-an-toan-dien-trong-boi-canh-nhu-cau-dien-tang-cao-570615.htm