Cơ cấu bộ môn

Khoa Công nghệ Năng lượng gồm 25 cán bộ giảng viên cơ hữu và nhiều giáo sư nước ngoài cộng tác, trong số giảng viên cơ hữu có 01 GS, 02 Phó giáo sư, 09 tiến sỹ, 05 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, và 06 thạc sỹ, được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Nhiệt điện và Bộ môn Năng lượng tái tạo. Khoa hiện đang đào tạo 3 ngành (4 chuyên ngành) bậc đại học gồm:

1. Ngành Kỹ thuật nhiệt gồm (1) Chuyên ngành Nhiệt điện; (2) Chuyên ngành Điện lạnh

2. Công nghệ kỹ thuật năng lượng: Định hướng năng lượng tái tạo, các nguồn năng lượng bền vững

3. Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngoài ra hiện nay khoa đang đào tạo bậc cao học với chuyên ngành Kỹ thuật Năng lượng.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN - NHÀ KHOA HỌC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

TS. Trương Nam Hưng

Phó Hiệu Trưởng, Trưởng khoa

hungtn@epu.edu.vn

2

TS. Phí Thị Hằng

Phó Trưởng khoa

hangpt@epu.edu.vn

3

TS. Bùi Mạnh Tú

Giảng viên

tubm@epu.edu.vn

4

TS. Nguyễn Công Hân

Giảng viên

 

5

TS. Nguyễn Hữu Đức

TBM NLTT,

Giảng viên

ducnh@epu.edu.vn

6

GS.TSKH. Trần Văn Phú

Giảng viên

 

7

Ths. Nguyễn Duy Thiện

Giảng viên

thiennd@epu.edu.vn

8

Ths. Vũ Văn Vạn

Giảng viên

vanvv@epu.edu.vn

9

Ks. Bàng Bích

Giảng viên

 

10

Ths. Mai Đức Thuận

Giảng viên

thuanmd@epu.edu.vn

11

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

 

12

PGS.TS. Trần Khắc Hiệp

Giảng viên

 

13

TS. Đỗ Thu Nga

Giảng viên

ngadt@epu.edu.vn

14

Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@epu.edu.vn

15

NCS. Nguyễn Hưng Nguyên

Giảng viên

nguyennh@epu.edu.vn

16

NCS. Ngô Thị Nhịp

Giảng viên

nhipnt@epu.edu.vn

17

CN. Lê Nguyễn Quỳnh Phương

Giảng viên

phuonglnq@epu.edu.vn

18

NCS. Nguyễn Quốc Uy

Giảng viên

uynq@epu.edu.vn

19

NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hant@epu.edu.vn

20

Ths. Phùng Anh Xuân

Giảng viên

xuanpa@epu.edu.vn

21

Ths. Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tuantv@epu.edu.vn

22

NCS. Hà Huy Thắng

Giảng viên

thanghh@epu.edu.vn

23

TS. Trịnh Ngọc Tuấn

Giảng viên

tuantn@epu.edu.vn

24

TS. Phùng Thị Xuân Bình

Giảng viên

binhptx@epu.edu.vn

25

TS. Lê Thanh Sơn

Giảng viên

 

26

GS. TS. Jaeyoung Lee

Nhà khoa học

Viên Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc

27

PGS. TS. Ferenc Lezsovits

Nhà khoa học

Trường Đại học Kỹ thuật - Kinh tế Budapest

28

PGS. TS. Pál Szentanni

Nhà khoa học

Trường Đại học Kỹ thuật - Kinh tế Budapest

29

PGS. TS. András Arnold Kállay

Nhà khoa học

Trường Đại học Miskolc

30

Professor Kai Strunz

Nhà khoa học

Đại học Kỹ thuật Berlin

31

Dr.-Ing. Kuschke Maren

Nhà khoa học

Đại học Kỹ thuật Berlin

32

GS. TS. Hamilton Varela

Nhà khoa học

Đại học Sao Paulo, Brazil

33

GS. TS. Masatoshi Osawa

Nhà khoa học

Đại học Hokkaido, Nhật Bản

34

GS. TS. Hye Jin Lee

Nhà khoa học

Trường đại học quốc gia Kyung Pook, Hàn Quốc

35

GS. TS. Nishida Kei

Nhà khoa học

Trường đại học Yamanashi

36

TS. Saiko Makoto

Nhà khoa học

Trường đại học Yamanashi

37

TS. Ishidaira

Nhà khoa học

Trường đại học Yamanashi

38

TS. Shindo Junko

Nhà khoa học

Trường đại học Yamanashi

39

TS. Nakamura Takashi

Nhà khoa học

Trường đại học Yamanashi

 

 

Khoa Công nghệ Năng lượng
Bạn cần hỗ trợ?