Cơ cấu bộ môn

Khoa Công nghệ Năng lượng gồm 19 cán bộ giảng viên, trong đó có  01 Phó Giáo sư, 09 tiến sỹ, 09 thạc sỹ  được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Nhiệt điện và Bộ môn Năng lượng tái tạo. Khoa hiện đang đào tạo 3 ngành bậc đại học gồm:

1. Ngành Kỹ thuật nhiệt: gồm (1) Chuyên ngành Nhiệt điện; (2) Chuyên ngành Điện lạnh; (3) Chuyên ngành Nhiệt công nghiệp

2. Công nghệ kỹ thuật năng lượng: gồm chuyên ngành Năng lượng tái tạo

3. Công nghệ kỹ thuật môi trường: gồm (1) Chuyên ngành Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; (2) Chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; (3) Chuyên ngành Quan trắc và Đánh giá tác động môi trường

Ngoài ra hiện nay khoa đang đào tạo bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ với chuyên ngành Kỹ thuật Năng lượng.

 

1

TS.

Bùi Mạnh Tú

Trưởng khoa

tubm@epu.edu.vn

2

TS.

Nguyễn Hữu Đức 

Phó Trưởng khoa 

ducnh@epu.edu.vn 

3

TS.

Nguyễn Công Hân

Giảng viên

 

4

TS.

Phí Thị Hằng

Giảng viên

hangpt@epu.edu.vn

5

ThS.

Nguyễn Duy Thiện

Giảng viên

thiennd@epu.edu.vn

6

Ths.

Vũ Văn Vạn

Giảng viên

vanvv@epu.edu.vn

7

ThS.

Mai Đức Thuận

Giảng viên

thuanmd@epu.edu.vn

8

PGS.TS.

Trần Khắc Hiệp

Giảng viên

 hiepphongtung@gmail.com

9

TS.

Đỗ Thu Nga

Giảng viên

ngadt@epu.edu.vn

10

ThS.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@epu.edu.vn

11

TS.

Nguyễn Hưng Nguyên

Giảng viên

nguyennh@epu.edu.vn

12

NCS.

Ngô Thị Nhịp

Giảng viên

nhipnt@epu.edu.vn

13

TS.

Vũ Duy Thuận

Giảng viên

thuanvd@epu.edu.vn

14

TS.

Nguyễn Quốc Uy

Giảng viên

uynq@epu.edu.vn

15

NCS.

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hant@epu.edu.vn

16

Ths.

Phùng Anh Xuân

Giảng viên

xuanpa@epu.edu.vn

17

ThS.

Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tuantv@epu.edu.vn

18

TS.

Trịnh Ngọc Tuấn

Giảng viên

tuantn@epu.edu.vn

19

TS.

Phạm Quang Vũ

Giảng viên

vupq@epu.edu.vn