Thông báo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19

Căn cứ Công văn số 524/BCT-TCCB ngày 28/01/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19.

Để đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả và không để dịch COVID – 19 bùng phát, Trường Đại học Điện lực thông báo cho các cán bộ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên các nội dung như sau:

1. Tạm ngừng các hoạt động giảng dạy, học tập trực tiếp trên lớp từ ngày 30/01/2021 đến hết lịch nghỉ Tết Tân Sửu – 2021 (hết ngày 21/02/2021), lịch thi vẫn thực hiện theo kế hoạch.

2. Trong thời gian nghỉ học, Nhà trường khuyến cáo các học viên, sinh viên ở tại địa bàn, hạn chế đi lại, không tụ tập đông người, tích cực theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng chống, dịch bệnh theo quy định của địa phương, thường xuyên cập nhật các thông tin của Nhà trường trên cổng thông tin http://epu.edu.vn và http://sinhvien.epu.edu.vn.

3. Cán bộ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên thực hiện khai báo dịch tễ hàng ngày trên cổng thông tin http://khaosat.epu.edu.vn/. Trung tâm CNTT tạo phiếu khảo sát hàng ngày. Phòng TCCB thống kê kết quả khảo sát của cán bộ viên chức và người lao động. Phòng CTSV thống kê kết quả khảo sát của học viên và sinh viên. Các đơn vị thực hiện việc thống kê báo cáo kết quả hàng ngày cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Nhà trường.

4. Các đội Ứng phó khẩn cấp thực hiện kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang đúng quy định đối với tất cả mọi người khi vào Trường.

5. Phòng HCQT trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên Trường.

Thông báo này được phổ biến đến tất cả cán bộ viên chức, người lao động, học viên sinh viên của Trường Đại học Điện lực và các đơn vị liên quan để nghiêm túc thực hiện./.