Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

1. Văn phòng Khoa

Khoa Công nghệ Năng lượng có văn phòng tại hai cơ sở đào tạo của trường Trường Đại học Điện lực.

Cơ sở 1:

Địa chỉ: G101 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ sở 2:

Địa chỉ: B201 - xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

2. Phòng thí nghiệm Điện lạnh

Địa chỉ: G103 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Phòng thí nghiệm Nhiệt động học

Địa chỉ: G103 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

4. Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng

Địa chỉ: Cơ sở 2 - xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội