Đề tài - dự án

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN CỦA KHOA CNNL
 
 

STT

Tên đề tài

Cấp quyết định/tài trợ

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mưa đối với các thông số vận hành của nhà máy điện gió

Đại học Điện lực

2017

2

Thiết kế hệ thống sưởi ấm dùng chu trình đối lưu tự nhiên của nước sinh hoạt

Đại học Điện lực

2017

3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tiên tiến tích hợp năng lượng phân tán vào tòa nhà cao tầng tại Việt Nam

Bộ Công thương

2016

4

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hồi ống nhiệt kiểu nhiệt lạnh trong các hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Bộ Công thương

2016

5

Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng trạm nạp sử dụng pin mặt trời cho xe đạp điện

Đại học Điện lực

2016

6

Nghiên cứu, phân tích, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định nguyên nhân hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2016

7

Mô hình hóa nhà máy điện gió trên phần mềm PSCAD

Đại học Điện lực

2015

8

Tính toán thiết kế tủ lạnh di động sử dụng năng lượng mặt trời

Đại học Điện lực

2015

9

Nghiên cứu giải pháp tận dụng nhiệt khói thải

Đại học Điện lực

2015

10

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị sấy đối lưu dạng buồng để sấy lạc vỏ

Đại học Điện lực

2015

11

Cải thiện hiệu quả làm mềm nước bởi vật liệu nano GO-Fe3O4 trong hệ thống capacitive deionization (CDI)

Trung tâm Giáo dục và Phân tích Môi trường Quốc tế (IEAEC), Hàn Quốc

2015

12

Phát triển hệ thống điện cực xử lý và tái sử dụng nước thải

Bộ Môi trường, Hàn Quốc

2013-2015

13

Nghiên cứu về các loại cảm biến đo lường không điện trong các nhà máy, đề xuất phương pháp sử dụng mới nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống đo lường

Đại học Điện lực

2014

14

Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm đo áp lực thủy tĩnh phục vụ đào tạo

Đại học Điện lực

2014

15

Cải tiến chất lượng Graphene để nâng cao khả năng xử lý độ cứng trong nước

Trung tâm Giáo dục và Phân tích Môi trường Quốc tế (IEAEC), Hàn Quốc

2014

16

Nghiên cứu sử dụng nhiệt khói thải của các nhà máy công nghiệp bằng thiết bị nhiệt kiểu mới - ống nhiệt có cánh

Bộ Công thương/ Đại học Điện lực

2013-2014

17

Nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hoà không khí

Đại học Điện lực

2013

18

Đánh giá tác động môi trường nuôi thủy sản nước ngọt ở Việt Nam

Bộ Thủy sản, Việt Nam

2007-2008

 
Khoa CNNL