Chào mừng ngày Môi trường Thế giới 05/06/2021

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái”. Các bạn sinh viên của Khoa mình, đặc biệt là ngành Môi trường nhớ hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nhé, như việc sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt hàng ngày, tập thói quen từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần; sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường,...

Khoa CNNL.