Chương trình học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khoa CNNL 2022

Khoa Công nghệ năng lượng thông báo Chương trình học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2022-2023 như sau:

- Đối tượng nhận học bổng: sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt, điểm tích lũy tính tới thời điểm xét đạt từ 2,5 trở lên

- Doanh nghiệp tài trợ học bổng: Công ty Daikin Air Conditioning (Việt Nam)

- Giá trị học bổng: 3 suất (mỗi suất 10 triệu đồng)

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 10/01/2023

Thông tin chi tiết về học bổng, sinh viên download Ở ĐÂY.