Chương trình trao đổi Sakura 2023

Thông báo sinh viên tham gia chương trình trao đổi Sakura năm 2023 tại Trường Đại học Nagaoka (Nhật bản):
Số lượng: 04 sinh viên
Thời gian: 10 ngày (dự kiến trong khoảng từ 8/2023 đến 3/2024)
Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ tiếng Nhật.
Kinh phí: Chương trình đài thọ vé máy bay khứ hồi, ăn ở, đi lại tại Nhật bản, Phí tham quan, tham gia sự kiện theo chương trình.
Các bạn sinh viên có mong muốn tham gia chương trình liên hệ với cố vấn học tập của lớp mình trước ngày 15/04/2023.
Download thông báo chi tiết: Ở ĐÂY