ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐỢT 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG

Khoa Công nghệ Năng lượng là một trong những khoa chủ chốt của của trường Đại học Điện lực. Định hướng phát triển khoa là đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng và môi trường. Các hướng nghiên cứu lớn gồm: Các nguồn năng lượng truyền thống (Nhà máy nhiệt điện với nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí); Các nguồn năng lượng mới như điện gió, mặt trời, thủy điện nhỏ, sinh khối; và công nghệ kỹ thuật môi trường (xử lý ô nhiễm, sự cố môi trường, và xử lý chất thải có gắn kết với phát triển các nguồn năng lượng tái tạo). 

Hiện nay Khoa CNNL có 3 ngành đào tạo đại học là Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật nhiệt và Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Điểm xét tuyển Đợt 1 năm học 2018 của Khoa Công nghệ năng lượng:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm xét tuyển

1

7520115

Kỹ thuật nhiệt: gồm 2 chuyên ngành:

    + Nhiệt điện

    + Điện lạnh

A00; A01, D07

14

2

7510403

Công nghệ kỹ thuật năng lượng

A00; A01, D07

14

3

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00; A01, D07

14

 Ghi chú: Các tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn

Bạn cần hỗ trợ?