Giảng viên Khoa Công nghệ năng lượng tham gia dự án của Ban Quản lý Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam

Ngày 27/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Viện Công nghệ và Sức khoẻ phối hợp với Ban Quản lý Các dự án Nước sạch Việt Nam, Cổng thông tin Công nghệ và Sức khoẻ tổ chức lễ ra mắt Ban Quản lý Dự án Nước sạch học đường Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Viện Công nghệ và Sức khoẻ đã công bố quyết định số 08/QĐ/VCNSK ngày 25/01/2021 của Viện Công nghệ và Sức khoẻ về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam, theo quyết định TS. Nguyễn Tùng Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ được bổ nhiệm làm trưởng ban quản lý dự án Nước sạch Học đường Việt Nam và tại quyết định số 09/QĐ/VCNSK ngày 25/01/2021 của Viện Công nghệ và Sức khoẻ đã giao TS. Trịnh Ngọc Tuấn làm chủ nhiệm đề tài “Đánh giá thực trạng nước sạch sử dụng trong ăn uống tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”.

Chi tiết bài viết được trình bày ở đường link bên dưới:

https://suckhoecongdongonline.vn/ha-noi-ra-mat-ban-quan-ly-du-an-nuoc-sach-hoc-duong-viet-nam-d202606.html

 

Khoa Công nghệ Năng lượng.