Giới thiệu Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (Thí sinh trúng tuyển vào ngành có thể lựa chọn một trong các chuyên ngành để theo học)

- Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

- Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng

2.Chuẩn đầu ra

2.1.Kiến thức

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hóa; các kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.

Trang bị các kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường để có thể vận dụng vào công việc chuyên môn hướng tới bảo vệ môi trường, xử lý môi trường kết hợp sản xuất năng lượng sạch bền vững

2.2.Kỹ năng

- Nắm vững lý thuyết, thực hành thành thạo, có thể áp dụng vào xây dựng và quản lý các dự án môi trường và năng lượng.

- Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và triển khai các hệ thống kỹ thuật môi trường, các hệ thống xử lý chất thải kết hợp phát sinh năng lượng bền vững

- Có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức, quản lý và vận hành, khả năng tự học, thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc khác nhau.

- Sử dụng phần mềm chuyên ngành;

- Có kiến thức ngoại ngữ nhất định trong tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp (tương đương bậc 3/6 khung Châu Âu).

2.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu.

- Có ý thức về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng sự khác biệt;

- Có ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát triển sự nghiệp;

3.Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường ra trường sẽ làm việc ở những vị trí như sau: 

- Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải, hệ thống xử lý chất thải kết hợp sản xuất năng lượng

- Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường và năng lượng

- Tư vấn và lập các báo cáo về Bảo vệ môi trường như đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá môi trường chiến lược (DMC)...

- Xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE), ISO, OHSAS,…

Các cơ quan và tổ chức sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương,…

- Vụ Môi trường hoặc Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường tại các Bộ ngành

- Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh thành và Phòng Tài nguyên môi trường tại các quận huyện

- Các Trung tâm quan trắc môi trường tại các Viện nghiên cứu

- Các Phòng an toàn lao động, cảnh sát môi trường, cảnh sát biển

- Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc

- Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan tới môi trường trong và ngoài nước

- Các công ty, nhà máy xí nghiệp có hoạt động quản lý và xử lý chất thải, sản xuất năng lượng

4. Một số doanh nghiệp hợp tác, tiếp nhận lao động từ ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường - khoa Công nghệ năng lượng

5. Một số môn học trong Chương trình đào tạo

 • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 • Công nghệ xử lý nước cấp
 • Công nghệ xử lý nước thải
 • Công nghệ xử lý khí thải
 • Công nghệ xử lý chất thải rắn
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Năng lượng sinh khối
 • Năng lượng mới và tái tạo
 • Quan trắc và xử lý số liệu môi trường
 • Năng lượng và xử lý chất phát thải
 • Độc học môi trường

 

6.Thông tin liên hệ

Bộ môn Môi trường và Năng lượng tái tạo, Khoa Công nghệ năng lượng, trường đại học Điện lực, số 235 phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liệm, Hà Nội

            Website: www.et.epu.edu.vn

            Fanpage: fb.com/cnnl.epu

Liên hệ để được tư vấn:

            Cô Đỗ Thu Nga

            Điện thoại: 0904138285

            Email: ngadt@epu.edu.vn