Phiếu đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 Khoa Công nghệ năng lượng

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2020 với 3 ngành của Khoa Công nghệ năng lượng có thể tải Mẫu đăng ký tại đây:

- Ngành Kỹ thuật Nhiệt (tải Mẫu)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường (tải Mẫu)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng (Năng lượng tái tạo) (tải Mẫu)

Khoa Công nghệ năng lượng