Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2019 của Khoa Công nghệ năng lượng

Khoa Công nghệ năng lượng thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính qui (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia 2019 của 3 ngành cụ thể như sau:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng: 14

  Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, C01

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường: 14

  Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, C01

- Ngành Kỹ thuật Nhiệt: 14

  Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D01

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính qui (điểm sàn) nói trên là điểm dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi THPH Quốc gia năm 2019. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

 

Khoa CNNL.