Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Khoa Công nghệ năng lượng

     Năm 2020, Khoa Công nghệ năng lượng tuyển sinh đại học chính quy 3 ngành: Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật Môi trường và Công nghệ kỹ thuật năng lượng. 

- Ngành Kỹ thuật Nhiệt: gồm 3 chuyên ngành Nhiệt điện; Điện lạnh; Nhiệt Công nghiệp

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường: gồm 2 chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng: gồm chuyên ngành Năng lượng tái tạo

     Thông tin chi tiết được thể hiện ở Bảng sau:

Khoa Công nghệ năng lượng.