Tuyển sinh năm 2022 của Khoa CNNL: những điểm mới thí sinh cần ghi nhớ