Đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Môi trường - 1 trọng tâm của Khoa CNNL