Tuyển dụng Kỹ sư Môi trường

🌱Thiên Dương là công ty rất nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước cấp, nước thải, cung cấp máy lọc nước (trong TOP 50 Thương hiệu phát triển kinh tế quốc gia). Do nhu cầu mở rộng nên công ty có nhờ Khoa mình giới thiệu Kỹ sư Môi trường làm việc trong mảng Kinh doanh, Kỹ thuật và Marketing.

☘️Các bạn sinh viên và cựu sinh viên ngành Môi trường của khoa mình quan tâm nhớ liên hệ với thầy Tuấn Voi còi để thầy giới thiệu nhé.

Khoa CNNL.

🍀