Lễ bảo vệ đề tài NCKH cấp trường của Khoa CNNL

Ngày 16/07/2020, tại phòng M201 diễn ra lễ bảo vệ Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Lê Hải Anh, lớp D10 chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị. Hội đồng đánh giá bao gồm lãnh đạo Khoa Công nghệ năng lượng, các thầy cô giảng viên nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường và đại diện của phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, trường đại học Điện lực.

Tại buổi bảo vệ, sinh viên Lê Hải Anh đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết Nghiên cứu hiện trạng sản xuất tinh bột nghệ thị trấn gia khánh – vĩnh phúc và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra vấn đề ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất tinh bột nghệ của thị trấn Gia Khánh. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải chỉ bao gồm các bể lắng và lọc thô sơ vừa không mang lại hiệu quả vừa gây lãng phí cho các hộ sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp quản lý và công nghệ cho các cơ quan quản lý và các hộ sản xuất nhằm phát triển bền vững làng nghề và bảo vệ môi trường sống tại địa phương. Sản phẩm của đề tài là một bài báo đăng trên Tạp chí Công thương (được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm).

Hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao Nghiên cứu khoa học và chấm điểm xuất sắc. Kết quả này cho thấy sinh viên chuyên ngành môi trường của khoa Công nghệ năng lượng ngoài việc hoàn thành tốt việc học trên lớp còn rất hăng hái tham gia các phòng trào nghiên cứu khoa học.

Khoa Công nghệ năng lượng.