Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Nhiệt (Công nhận tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện lực Thượng Hải

Điện thoại tư vấn: 0972052969 hoặc 0979885237

      Trường ĐH Điện lực Thượng Hải công nhận các tín chỉ mà sinh viên chính quy tích luỹ được trong hai năm đầu. Sinh viên nếu có nguyện vọng và đáp ứng năng lực Tiếng Trung được chuyển tiếp học tập hai năm cuối tại Trường ĐH Điện lực Thượng Hải và nhận bằng Kỹ sư do ĐH Điện lực Thượng Hải cấp.

- Các chuyên ngành:

Chuyên ngành đăng kí tại ĐH Điện lực

Ngành được chuyển tiếp tại ĐH Điện lực Thượng Hải

Điện lạnh

Năng lượng và Động lực học

Nhiệt điện

Nhiệt công nghiệp

- Thời gian đào tạo: 04 năm, hai năm đầu sinh viên học chương trình Đại học chính quy của Trường ĐH Điện lực gồm các môn cơ bản và cơ sở ngành (học bằng Tiếng Việt); hai năm cuối học tại Đại học Điện lực Thượng Hải. Nhà trường phối hợp với ĐH Điện lực Thượng Hải  xây dựng lộ trình và hỗ trợ sinh viên hoàn thành yêu cầu về Tiếng Trung HSK4 trước khi chuyển tiếp.

- Thông tin về ngành đào tạo: Chuyên ngành Năng lượng và Động lực học chú trọng vào lĩnh vực sử dụng và chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường trong ngành nhiệt. Các kiến thức được trang bị bao gồm: Nhiệt học, động lực học, điện, cơ khí, điều khiển tự động hóa, điều khiển hệ thống, các kiến thức về ứng dụng máy tính và điều khiển tự động hóa trong ngành Kỹ thuật nhiệt.

- Học bổng:

+  5.000 NDT/năm ( được giảm trực tiếp vào học phí), hỗ trợ phí nhà ở.  Ngoài ra sinh viên có cơ hội được nhận học bổng của thành phố Thượng Hải và chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế với mức tối thiểu là 5.000 NDT/năm;

+ Sinh viên tốt nghiệp chương trình chuyển tiếp này được nhận học bổng 100% học phí học tiếp chương trình thạc sỹ tại ĐH Điện lực Thượng Hải.

- Cơ hội  và vị trí việc làm:

      Hiện nay các công ty, doanh nghiệp của Trung Quốc tại Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có chuyên môn kĩ thuật và Tiếng Trung để có thể làm việc trong các vị trí cụ thể về sản xuất, vận hành và phân phối điện; tư vấn, thiết kế, quy hoạch, điều khiển trong nhà máy nhiệt điện. Mức lương từ 12 -20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra sinh viên có thể làm  việc tại các công ty lắp máy, xây lắp cơ điện, công ty chế tạo lắp đặt nồi hơi, các trung tâm kiểm định an toàn thiết bị áp lực, các nhà máy nhiệt điện trong nước.